งานการเงิน การคลังและพัสดุ

images

ข่าวกิจกรรม

การส่งมอบครุภัณฑ์ ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการเบิกจ่ายงบประมาณ
images

ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

แนะนำหน่วยงานติดต่อ