คณะมนุษยศาสตร์ มช.

Faculty of Humanities, CMU
images description
11images
images
images
images
images

Human ACTIVITY

images description
images
กิจกรรมแนะนำเส้นทางอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต "Study in France with Campus France"
images
กิจกรรมการบรรยายเสวนา ในหัวข้อ "ยันต์พระสิหิงค์: รูปแบบและความเชื่อในล้านนา" จัดโดย โครงการพัฒนาอาคารเรือนเดิมฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images
คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกด้านตรวจประเมิณสถาบันการศึกษา
images
กิจกรรมการฝึกอบรมโดยการเน้นการฝึกทักษะ "โครงการเสริมสร้างทักษะการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรทางจิตวิทยา"
images
คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ ฯพณฯ มุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-Hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยพร้อมคณะ
images
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่นักศึกษาหัวข้อ "ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย"
หัวเรื่องประกาศ วันที่สิ้นสุด สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170033 จำนวน 1 อัตรา 30 มิ.ย. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170055 จำนวน 1 อัตรา 31 พ.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาไทย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170186 จำนวน 1 อัตรา 16 พ.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาการท่องเที่ยว ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170049 จำนวน 1 อัตรา 1 พ.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170189 จำนวน 1 อัตรา 1 พ.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาการท่องเที่ยว ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170190 จำนวน 1 อัตรา 1 พ.ค. 2566
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภาษาสเปน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170045 จำนวน 1 อัตรา 31 มี.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภารตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170052 จำนวน 1 อัตรา 31 มี.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E170057 จำนวน 1 อัตรา 31 มี.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เลขที่ตำแหน่ง EP170025 - EP170030 จำนวน 6 อัตรา 27 มี.ค. 2566
ตำแหน่งเพิ่มเติม

Human CMU CHANEL