ข่าวประกาศ

การให้ทุนสนับสนุนเพื่อการเรียนและการสอบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin

การให้ทุนสนับสนุนเพื่อการเรียนและการสอบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่