ข่าวประกาศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยแนวติด Organizational Behavior

  • By: Admin

คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยแนวติด Organizational Behavior เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ โรงแรม อิสติน ตัน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ เป็นวิทยากร และคุณธีรภัทร บัตรวัยวุฒิ เป็นวิทยากรปฏิบัติการ