ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
[post:2023-11-06 16:12:08]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก University of Bristol (UOB) สหราชอาณาจักร นำโดย นำโดย Professor Rutvica Andrijasevic, Faculty International Director, Faculty of Social Sciences and Law

ในโอกาสเข้าแนะนำมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบริสตอล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่นักศึกษา และ หารือเรื่องการจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้อง HB5100 ชั้น 1 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์
-----------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (107 ภาพ) : https://cmu.to/q6aGk


[post:2023-11-06 16:06:11]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศกิจกรรม อิ่มใจไทยเจ ภายใต้โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมนอกห้องเรียน จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-11-06 15:56:58]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศกิจกรรม Human Music Contest 2023

วันที่ 27 กันยายน 2566
เวลา 16.00 - 22.00น.
ณ ลาน อเนกประสงค์ บริเวณหอพักหญิง อาคาร 2
-------------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (1013 ภาพ) : https://cmu.to/XjHxS

[post:2023-11-06 15:43:17]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในโอกาสรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในหัวข้อ "เรียนรู้จากนิธิ : เราจะมองการเมืองไทยอย่างไรดี" ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม HB5200 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทามาดะ โยชิฟุมิ มหาวิทยาลัยเกียวโต เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Sakura Network มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (79 ภาพ) : https://cmu.to/hQ7p7


[post:2023-11-06 15:38:28]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศ พิธีทำบุญประเพณีเดือน ๑๒ เป็ง
ประเพณีตานเปรตพลี ตานธัมม์ ตานขันข้าว อุทิศไปหาบิดามารดา ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิด ปู่แถนย่าแถน สัมภเวสี สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-11-06 15:30:23]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-11-06 15:22:11]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด และกลุ่มบริษัทโรงแรม เดอะ เชียงใหม่ และบริษัทในเครือ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้แก่

- การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- การสนับสนุนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาในแผนกหรือส่วนงานที่ได้รับมอบหมายตามวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 14.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-11-02 16:20:07]

อ่านเพิ่มเติม »


พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ ๕๙ ปี และพิธีทำบุญครบรอบ ๑๑๔ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้ล่วงลับ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖
-----------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (321 ภาพ) : https://cmu.to/j2Do

[post:2023-11-02 16:13:39]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาภัค รัตน์เถลิงศักดิ์ และนายฐิติพงศ์ นามแฮด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล จำนวนเงิน 5,000 บาท และคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจาก J-education ในการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น J-challenge ประเภททีม

ณ งาน Nippon Haku กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

[post:2023-11-02 16:08:35]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมทำความรู้จักคณะมนุษยศาสตร์ในภาพรวม และรับฟังการบรรยายเจาะลึกรายละเอียดหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.
โดยมี อาจารย์ ดร.ทักษิณา บุญบุตร ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการท่องเที่ยวเป็นผู้บรรยายและดำเนินกิจกรรม

[post:2023-11-01 16:03:02]

อ่านเพิ่มเติม »


โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้สำเร็จนักศึกษาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ชั้น 8 อาคาร HB7

[post:2023-11-01 16:00:44]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศกิจกรรม H4C Season2 Young Click (Show and Share) ในหัวข้อ "พัฒนาชุมชน สังคม อย่างสร้างสรรค์" ประจำปี 2023

ขอขอบคุณ คุณภาวัต เป็งวันผูก ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 ที่ได้ให้ความรู้ และ แชร์ประสบการณ์ตรงในการทำงานเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อเป็นแนวทางและแงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป

ขอขอบคุณ น้อง ๆ จากโรงเรียนมัธยมทั้ง 6 ทีม และ พี่ ๆ คณะมนุษยศาสตร์อีก 4 ทีม ที่ได้มุ่งมั่นและทุ่มเทพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในแง่ของการยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่น ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน และ การประยุกต์องค์ความรู้ เพื่อสร้างคุณค่าคืนให้แก่สังคมของเรา
.
อัลบั้มเพิ่มเติม (317 ภาพ) : https://cmu.to/8bbFz

[post:2023-11-01 15:57:40]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ นักเรียนชั้น ม.6 และ คุณครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 4 หลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-11-01 15:53:51]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา Japanese Studies Center, CMU - ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Yosei IDE รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น และคณะ รวมถึงคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ รวมจำนวน 8 ท่าน ซึ่งเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา รวมถึงพบปะพูดคุยร่วมกับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น jpncmu และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 14.35 - 15.35 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ชั้น 1 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-10-31 11:33:04]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับคืนวัตถุโบราณ จารึกแม่หินบดเวียงมะโนและโบราณวัตถุจากฐานข้อมูลเครื่องปั้นดินเผาหริภุญไชย จำนวน 7 รายการ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

โดยวัตถุโบราณทั้ง 7 รายการนั้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ได้ทำการยืมไปจัดแสดงในส่วนนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการหริภุญไชยยุครุ่งเรืองและหริภุญไชย ฐานรากของล้านนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย และ บัดนี้ ได้มีความประสงค์ขอส่งคืนให้คณะมนุษยศาสตร์

ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาประวัติศาสตร์ HB2110/1 ชั้น 1 อาคาร HB2

[post:2023-10-31 11:28:59]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศกิจกรรม FUTURE FAIR ตอน “Getting Ready for Future Career”
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566
ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-10-31 11:24:16]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาเกาหลี Korean Division, Chiang Mai University และสถาบันเกาหลีเซจง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Hyung Wook Kim, Vice Dean และคณะผู้แทนจาก Faculty of Animal Science & Integrated Biotechnology from the Gyeongsang National University Korean

เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโอกาสในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ห้องประชุม HB7211 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-10-31 11:18:30]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาภาษาอังกฤษ English Department, CMU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณวรรฒ หม่อมพกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและคณาจารย์ เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "การส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาพิเศษ (นักศึกษาที่มีภาวะ Autism spectrum disorder, Asperger’s Syndromes )” วิทยากรโดย แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-10-31 11:15:58]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศกิจกรรม Special Talk จาก Disney Cruise Line
ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อม การสะสมประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวสมัครเข้าร่วมทำงานกับ Disney Cruise Line ในอนาคต
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-10-31 11:11:53]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงตุ้ยชุมสาย ชั้น 8 อาคาร HB7
คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-10-31 11:09:24]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม "สานฝัน ปันใจ Workshop" ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 (Humanities ’21st Skills for Future) EP.2 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง HB7802 คณะมนุษยศาสตร์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก กลุ่มแม่อุษณีย์ คำแสง ผู้นำชุมชนตำบล. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รวมถึงพ่อครูแม่ครู ต.ป่าตาล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติในหัวข้อ การนำสมุนไพรใกล้ตัวมาทำยาดมเครื่องหอม และลูกประคบจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

วมถึงกิจกรรมจัดทำลายเสื้อ และกระเป๋าผ้า ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะอาชีพด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายจากการออกแบบด้วยดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเพิ่มทักษะอาชีพด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายจากการออกแบบด้วยดิจิทัล

------------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (266 ภาพ) : https://cmu.to/6N0MI


[post:2023-10-31 11:05:54]

อ่านเพิ่มเติม »


อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์จาก Momoyama Gakuin University ในโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ "Asis Business Career Programme - ABCP"

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ รวมถึงการศึกษาดูงานหน่วยธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 – 7 กันยายน 2566


[post:2023-10-31 11:02:22]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม "ค้นฟ้า หาดาว MC of Humanities" ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 (Humanities’ 21st Skills for Future) EP.1

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อภิโชต เกตุแก้ว เจ้าของเพจ จริตครูตุ้ย ผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ Sharp Sharp Studio เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์

อัลบั้มเพิ่มเติม (375 ภาพ) : https://cmu.to/p08fH

[post:2023-10-31 10:59:26]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มีความยินดีและตื้นตันเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้การต้อนรับ น้องๆ และ คุณครูจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ในการเข้าร่วมกิจกรรม Humanitas มนุษย์-นิทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2566

ไม่ใช่เพียงตัวเลขผู้สนใจเข้าร่วมงานที่มากกว่า 5,000 คนเท่านั้น แต่กิจกรรมในปีนี้ก่อให้เกิดความทรงจำอันแสนอบอุ่นและน่าประทับใจมากมาย ทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานที่เกิดขึ้น จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจำที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งที่เราได้มีร่วมกัน

อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/aWS2pwUWEN16svDAA
https://photos.app.goo.gl/yw3k7A7cezNu1tBF6

[post:2023-10-31 10:53:37]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "Information and Library Science Education for Sustainable World" ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof. Gobinda Chowdhury Head of iSchool Department of Computer and Information Sciences University of Strathclyde Glasgow, UK เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

[post:2023-08-17 16:36:09]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ เทศบาลนครเชียงราย และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ระหว่างสถาบัน ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-08-17 16:31:01]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ หัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ระบบงาน แนวปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน
ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 16:25:41]

อ่านเพิ่มเติม »


กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ China Endgame ศึกสามก๊กในโลกยุคใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือ China Endgame: อ่านเกมสามก๊ก จีน สหรัฐฯ รัสเซีย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 16:20:13]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์สอง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 16:15:45]

อ่านเพิ่มเติม »


ระษิณะกัณฐ์ ปริชาโน (มหาจิณณะการณ์) นักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา กิจกรรมดีเด่น และเป็นผู้มีจิตอาสา จำนวน 4 ทุนๆ ละ 5000 บาท ได้แก่
1. นางสาวปวิชญา เจือทอง 630110141 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2. นางสาวสุพรรณ์วษา สุคำ 630110386 สาขาวิชาปรัชญา
3. นางสาวธนัญญา ศรีบุรินทร์ 630110286 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
4. นายกันตพงศ์ แซ่ลิ่ว 630110566 สาขาวิชาภาษาจีน
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม HB7210 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
โดยมี ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง และ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดี และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

[post:2023-08-17 16:10:59]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และอาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Jeju National University (JNU) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-08-17 16:06:52]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท Oil and Gas ระดับโลกอย่าง ExxonMobil ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรรยายภายใต้โปรเจกต์ Career Talk 2023 "EMPOWER YOUR FUTURE" ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่มีทักษะความรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30-15:30 น. ณ ห้อง HB6240 ชั้น 2 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 16:03:58]

อ่านเพิ่มเติม »


พิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเสริมสร้างความ รักสามัคคีระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 15:58:03]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาจาก คณะเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าร่วมโครงการต่างประเทศระยะสั้น ภายใต้โครงการ "VNU-CMU Intercultural Exchange Program 2023" ระหว่างวันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-08-17 15:53:06]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งให้เกียรติเจิมหนังสือใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ให้โอวาทแก่นักศึกษา

[post:2023-07-07 14:42:24]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการ "Colloque interdisciplinaire sur les études franco-thaï" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิญา พ่วงทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ และ นักวิชาการที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือ ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่หลากหลาย ทั้งในด้าน ภาษาศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ ตะวันออกศึกษา และฝรั่งเศส-ไทยศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 9:00 น. ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร ​HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-07-07 14:24:49]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาภาษาไทยร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การทำคู่เทียบหลักสูตร สหกิจศึกษา งานวิจัย เป็นต้น รวมไปถึงการหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม HB 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-07-07 14:18:40]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก College of Liberal Arts, Shantou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-07-07 14:09:09]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์

"One world many stories - Faculty of Humanities, CMU"
----------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (266 ภาพ) : https://cmu.to/oREoy

[post:2023-07-07 14:05:33]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาพบรรยากาศกิจกรรม "การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566"

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย
ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
------------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (373 ภาพ) : https://cmu.to/cxEnM

[post:2023-07-07 14:02:17]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้เข้าพบฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรจากภาควิชาการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE/FFL) มหาวิทยาลัย Aix-Marseille ณ เมือง Aix-en-Provence เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

โดยการเข้าพบบุคลากรในครั้งนี้ได้มีจุดประสงค์การหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการ Collaborative Online International Learning (COIL) ต่อเนื่องจากปี 2565 ระหว่างนักศึกษาของภาควิชาการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ ของ มหาวิทยาลัย Aix-Marseille เมือง Aix-en-Provence และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย

[post:2023-07-07 11:37:21]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้เข้าพบบุคลากรภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกและสาขาวิชาภาษาไทยจาก Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco) ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โดยจุดประสงค์ในการเข้าพบบุคลากรครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการ Collaborative Online International Learning (COIL) ระหว่างนักศึกษาของ Inalco และ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-07-07 11:34:55]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ และ Chair of the organizing committee กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งาน The 32nd Southeast Asian Linguistics Society Conference (SEALS2023) ซึ่งได้รับเกียรติจาก Paul Sidwell, President of the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS) เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:45 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงตุ้ยชุมสาย ชั้น 8 อาคาร ​HB7 คณะมนุษยศาสตร์

---------------------

อัลบั้มเพิ่มเติม(243 ภาพ) : https://cmu.to/gSTE5

[post:2023-07-07 11:31:17]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล เข้าร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจาก The College of Alice & Peter Tan, National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องเรียน HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

--------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (110 ภาพ) : https://cmu.to/WwZg9

[post:2023-07-07 10:23:41]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Showa Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำโดย Professor Dr. Mariko BANDO, Chancellor and President of Showa Women’s University และ Mr. Masanobu Yamazaki, Director, Center for International Exchange

เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต และความร่วมมือสำหรับกิจรรมทางวิชาการด้านอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องประชุม HB7207 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

---------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/5M9zr

[post:2023-07-07 10:19:12]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา นำขบวนเครื่องสักการะเข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2023-07-07 10:14:39]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย)

ในโอกาสแนะนำบริษัท และ ประชาสัมพันธ์ โครงการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่เพื่อมาร่วมงานกับทางบริษัทในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-07-07 10:10:28]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก IYF Thailand (International Youth Fellowship) มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประเทศไทย เพื่อหารือในรายละเอียดโครงการ IYF World Camp ค่ายเยาวชนนานาชาติ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติต่อไป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2023-07-07 10:07:36]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 19 คน เดินทางถึงไต้หวันในวันที่ 19 เมษายน 2566 ภายใต้โครงการ "Exploring Taiwan: A Cultural and Sustainable Immersion Experience for CMU’s Humanities Students"

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และภาษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนในบริบทของสังคมไต้หวันอีกด้วย

การเดินทางมาไต้หวันในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้รับการต้อนรับจาก Wenzao Ursuline University of Languages นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ต่ง เจียง จิ้ง คณบดีวิทยาลัยเอเชียตะวันออกศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญธิกา มะโนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหวินเจ้า ที่ได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาของเรา

[post:2023-07-07 10:04:48]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 703 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :