คณะมนุษยศาสตร์ มช.

Faculty of Humanities, CMU
images description
11images
images
images
images
images

Human ACTIVITY

images description
images
คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images
คณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรม Show & Shared Humanities CMU Kaizen 2021-2022
images
คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีทำบุญประเพณีเดือนยี่เป็ง สืบฮีตสานฮอย ผางประทีปตีนกา บูชาแม่กาเผือก ประจำปี 2565
images
คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Breda University of Applied Science ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (ERDINÇ ÇAKMAK, Ph.D., Master of Arts in Tourism Destination Management team)
images
คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ ภาควิชาจิตวิทยา
images
กิจกรรมสรุปผลโครงการมนุษยศาสตร์สู่ชุมชน (Humanities for Community - H4C) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
หัวเรื่องประกาศ วันที่สิ้นสุด สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภารตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170052 จำนวน 1 อัตรา 31 มี.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E170057 จำนวน 1 อัตรา 31 มี.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เลขที่ตำแหน่ง EP170025 - EP170030 จำนวน 6 อัตรา 27 มี.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170042 จำนวน 1 อัตรา 28 ก.พ. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170046 จำนวน 1 อัตรา 28 ก.พ. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภาษาสเปน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170045 จำนวน 1 อัตรา 18 ม.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภาษาเกาหลี ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170050 จำนวน 1 อัตรา 30 ธ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E170130 จำนวน 1 อัตรา 2 ธ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170048 จำนวน 1 อัตรา 30 พ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภาษาสเปน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170053 จำนวน 1 อัตรา 11 พ.ย. 2565
ปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเพิ่มเติม

Human CMU CHANEL