กิจกรรมบรรยายพิเศษในโอกาสรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในหัวข้อ เรียนรู้จากนิธิ เราจะมองการเมืองไทยอย่างไรดี

  • By: Admin
images description

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในโอกาสรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในหัวข้อ "เรียนรู้จากนิธิ : เราจะมองการเมืองไทยอย่างไรดี" ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม HB5200 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทามาดะ โยชิฟุมิ มหาวิทยาลัยเกียวโต เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Sakura Network มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (79 ภาพ) : https://cmu.to/hQ7p7