คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก University of Bristol (UOB) สหราชอาณาจักร นำโดย นำโดย Professor Rutvica Andrijasevic, Faculty International Director, Faculty of Social Sciences and Law

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก University of Bristol (UOB) สหราชอาณาจักร นำโดย นำโดย Professor Rutvica Andrijasevic, Faculty International Director, Faculty of Social Sciences and Law

ในโอกาสเข้าแนะนำมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบริสตอล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่นักศึกษา และ หารือเรื่องการจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้อง HB5100 ชั้น 1 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์
-----------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (107 ภาพ) : https://cmu.to/q6aGk