พิธีทำบุญประเพณีเดือน ๑๒ เป็ง ประเพณีตานเปรตพลี ตานธัมม์ ตานขันข้าว อุทิศไปหาบิดามารดา ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิด ปู่แถนย่าแถน สัมภเวสี สรรพสัตว์ทั้งหลาย

  • By: Admin
images description
ภาพบรรยากาศ พิธีทำบุญประเพณีเดือน ๑๒ เป็ง
ประเพณีตานเปรตพลี ตานธัมม์ ตานขันข้าว อุทิศไปหาบิดามารดา ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิด ปู่แถนย่าแถน สัมภเวสี สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์