ข่าวกิจกรรมทั้งหมดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้เข้ารับประทานเข็มเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[post:2018-05-23 09:34:25]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :