ข่าวกิจกรรมทั้งหมดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญวรัตน์ มะลิทอง และนางสาวนันทนัช กิติกร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาเยอรมันดีเด่นจากสมาคมไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันเกอเธ่อ กรุงเทพมหานคร

[post:2019-08-05 09:56:11]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมวันภาษาเยอรมัน (Deutscher Tag) โดยมี อาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันอ่านบทกลอนเยอรมัน กิจกรรมแข่งขันแต่งบทกลอนเยอรมัน กิจกรรมแข่งขันแสดงละครสั้น และการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาเยอรมัน เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านภาษาเยอรมันของนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง HB6240 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2018-02-16 14:46:51]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :