สาขาวิชาภาษาพม่า

งานทอดกฐิน 2561

นักศึกษาสาขาภาษาพม่า ชั้นปีที่1และ 2 เเละ นักศึกษาไมเนอร์ พร้อมคณาจารย์ ได้ร่วมกันทำอาหารเลี้ยงเพล เเละ ต้นกฐิน ณ วัดทรายมูล(พม่า) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

- ไม่มีเอกสารประกอบ -