สาขาวิชาภาษาพม่า

งานจิตอาสา

69 รูปภาพUpdated 8 เดือนที่แล้ว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาพม่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

- ไม่มีเอกสารประกอบ -