สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Administration

Program Committee


Jakrabhop Iamdanush, PhD

Lecturer

Chair of the Program Committee


Saroj Buaphanngam, PhD

Assistant Professor


Supawadee Petket, PhD

Lecturer


Supannee Pinmani

Professor


Pongsak Rattanawong

Assistant ProfessorStaff


Cheewanan (Ploy) Rattanatrisri

TFL General Service Officer 


Sureerat (Bam Bam) Kaewfoo

TFL Program Officer

- ไม่มีเอกสารประกอบ -