สาขาวิชาภาษาพม่า

งาน Open House คณะมนุษยศาสตร์ 2561

สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์  ได้เปิดบ้านต้อนรับน้องๆม.ปลายที่สนใจภาษาพม่า ในงาน CMU Open House 2018 

ณ HB7 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทั้งยังได้นักศึกษามหาวิทยาลัย ย่างกุ้ง มาร่วมรำเปิดงาน

- ไม่มีเอกสารประกอบ -