สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Lecturers

Lecturers


Akrkapahk Lauchjintanasri

Assistant Professor


Alapa Muangsri

Associate professor


Chayanin Boonsongsak

Lecturer


Hataiwan Chaiyakun

Associate Professor

Head of Department


Jakrabhop Iamdanush, PhD

Lecturer


Laphatsarin Chatrawungkeeree, PhD

Assistant Professor


Nanthariya Sah-iam, PhD

Assistant Professor


Pakapot Thiamthan, PhD

Lecturer


Panadda Boonyasaranai, PhD

Assistant Professor


Pornwipa Chaisomkhun, PhD

Assistant Professor


Supawadee Petket, PhD

Lecturer


Saroj Buaphanngam, PhD

Assistant Professor


Sayam Patthranuprawat

Assistant Professor


Supawat Taerungruang, PhD

Lecturer
Adjunct lecturers


Natayathon Intarakumhang

Lecturer

- ไม่มีเอกสารประกอบ -