ภาควิชาการท่องเที่ยว

ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ตึก HB 5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ที่อยู่ 

ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์ : 053 943297-8

หมายเลขโทรสาร : 053 892330

Email: noppadon.c@cmu.ac.th

facebook: https://www.facebook.com/tourismcmu- ไม่มีเอกสารประกอบ -