สาขาวิชาภาษาพม่า

กิจกรรม BEAM & JUMP youth conference Challenge 4.0 Change

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม BEAM & JUMP youth conference Challenge 4.0 Change และได้รับรางวัลที่ 2 โครงการพัฒนาชุมชน จัดโดย BEAM Education Foundation และ JUMP Foundation โดยได้รับเงินสนับสนุนโครงการจาก BEAM และ JUMP จำนวน 15,000 บาท เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

- ไม่มีเอกสารประกอบ -