ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน

  • By: Admin

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)