ข่าวประกาศ

โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2019 JASSO Student Exchange Support Program ประเทศญี่ปุ่น

  • By: Admin

Sophia University เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2019 JASSO Student Exchange Support Program ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่ และส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562