ข่าวประกาศ

โครงการ STEP Youth Regional Affairs ของ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

  • By: Admin

โครงการ STEP Youth Regional Affairs ของ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครที่เว็บไซด์กองวิเทศสัมพันธ์ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อโครงการ STEP Youth Regional Affairs Dialogue และโปรดส่งเอกสารการสมัครที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562