ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร HB 3 คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

  • By: Admin

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร HB 3 คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)