ข่าวประกาศ

ผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม บริเวณข้างอาคารปฏิบัติการอาหาร คณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin

ผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม บริเวณข้างอาคารปฏิบัติการอาหาร คณะมนุษยศาสตร์