ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร (ยกเว้นประเภทเครื่องดื่ม) เพื่อให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร (ยกเว้นประเภทเครื่องดื่ม)
เพื่อให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์