ข่าวประกาศ

โครงการแลกเปลี่ยน Exchange Program 2019 Fall Enrollment ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น

  • By: Admin

โครงการแลกเปลี่ยน Exchange Program 2019 Fall Enrollment ณ Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่ และส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562