ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม บริเวณชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin

ประกาศผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม บริเวณชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์