ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin

1.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาไทย)

https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/org/announcement-cmu-th.pdf

2.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/org/announcement-cmu-en.pdf

3.วิดีทัศน์ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://hr.oop.cmu.ac.th/images/submenu/org-vdo.mp4