ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารโรงอาหารและอาคารกิจกรรมนักศึกษา

  • By: Admin

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดอาคารโรงอาหารและอาคารกิจกรรมนักศึกษา