ข่าวประกาศ

งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” สำหรับนักวิจัยในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • By: Admin

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์

งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” สำหรับนักวิจัยในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 9:00-16:00 น.