ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำและอาคารคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

  • By: Admin

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำและอาคารคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)