ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sanuki

  • By: Admin

ประชาสัมพันธ์โครงการ Sanuki สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารการสมัครให้งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561