ข่าวประกาศ

ขอประชาสัมพันธ์กระบวนวิชาเปิดใหม่ ภาษาเวียนนามพื้นฐาน

  • By: Admin

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กระบวนวิชาเปิดใหม่ ม.ว. 101 (030101) ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1 VN 101 Fundamental Vietnamese 1 ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาภาษาตะวันออก 053-9432335, 053-943246