ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลเพื่อแสดงผลสำหรับรายงานสารสนเทศผู้บริหาร เครื่องมือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศส่วนกลาง และพัฒนาส่วนเพิ่มระบบ E-Humanities ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • By: Admin