ข่าวประกาศ

โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562

  • By: Admin

โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1509 หรือที่ http://inter.mua.go.th/asem-wpp-thailand และ goo.gl/mvxbku และส่งเอกสารการสมัครที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562