ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

  • By: Admin