ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  • By: Admin