ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนและถ่ายทอดการเรียนการประชุมผ่านระบบภาพขนาดใหญ่ จำนวน 1 ระบบ

  • By: Admin