ข่าวประกาศ

ประกาศคณะะมนุษยศาสตร์ เรื่อง นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2562

  • By: Admin

ประกาศคณะะมนุษยศาสตร์ เรื่อง นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2562