ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจัดซื้อรถตู้โดยสารเอนกประสงค์ ไม่ต่ำกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

  • By: Admin