ข่าวประกาศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเลกทรอนิกส์แบบมืออาชีพ

  • By: Admin

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเลกทรอนิกส์แบบมืออาชีพ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ สำนักหอสมุด