ข่าวประกาศ

โครงการ SWU Summer International Program (SSIP) 2019 ณ Showa Women’s University ประเทศญี่ปุ่น

  • By: Admin

โครงการ SWU Summer International Program (SSIP) 2019 ณ Showa Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่  และส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562