ข่าวประกาศ

แจ้งยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin

แจ้งยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใบเสร็จรับเงิน (สีฟ้า) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ จึงมีมติให้ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนของสมาชิกที่ปฏิบัติงานในมช. โดยสามารถดูใบเสร็จประจำเดือนของตนเองได้ผ่านระบบ CMU COOP ONLINE ผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น