ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB 5 ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

  • By: Admin

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB 5 ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)