ข่าวประกาศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11 หัวข้อ "Smart Research and Innovation to Thailand 4.0" วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • By: Admin

การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11 หัวข้อ "Smart Research and Innovation to Thailand 4.0" วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์