ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุนประเภทอื่น ๆ สำหรับผู้ลาศึกษาต่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • By: Admin