ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ้านหลังที่สอง หลักสูตร Skill up Project ด้านการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา

  • By: Admin

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ บ้านหลังที่สอง หลักสูตร Skill up Project ด้านการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา โดยอาสาสมัครบ้านหลังที่สอง ผู้ทำงานด้านการให้การปรึกษา และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 จัดโดยมีกำหนดจัดโครงการฯ ครั้งที่ 1 การเชื่อมโยงตนเองและผู้อื่น (14 มกราคม 2563) ครั้งที่ 2 ทักษะการให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ (4 กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่ 3 กระบวนการให้การปรึกษา (25  กุมภาพันธ์  63) ครั้งที่ 4 Triple A Counseling (10 มีนาคม 63) และ ครั้งที่ 5  Motivation Counseling (24 มีนาคม 63)  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช.