ข่าวประกาศ

แจ้งข้อมูลแนวทางการรับรายงานตัวชึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

  • By: Admin

สำนักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งข้อมูลแนวทางการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 สำหรับคณะเพื่อให้ข้อมูลบัณฑิตที่จะมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ