ข่าวประกาศ

โครงการ 2019 Vancouver Summer Program

  • By: Admin

โครงการ 2019 Vancouver Summer Program ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1511 และโปรดส่งเอกสารการสมัครที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562