ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure) จำนวน 1 ระบบ

  • By: Admin