ข่าวประกาศ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ระบบเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrastructure) จำนวน 1 ระบบ

  • By: Admin